M E D I T A T I E N E T
Meditatie op de werkplek
Meditatienet is een netwerk van ervaren meditatietrainers die bedrijven en instellingen ondersteunen bij het invoeren van meditatie op de werkplek. Meditatienet is een initiatief van Wino Penris.
Home
Meditatienet is op dit moment actief in:

Welke vormen van meditatie?

Meditatie is een tamelijk vrije werkvorm. De trainers van Meditatienet passen elk een eigen combinatie van technieken toe. Onder andere kun je verwachten:

Visualisatie: hierbij stel je je een bepaalde omgeving of situatie voor en je probeert je steeds meer daarin in te leven. Die situatie wordt dan heel reëel en je kunt je er in gedachten in bewegen en met die situatie omgaan.

Body scan: hierbij richt je je aandacht op steeds andere delen van je lichaam en ontdoet die van onnodige spanning.

Ademhaling: hierbij richt je je aandacht op je ademhaling en gebruik je die om te ontspannen en te focussen.

Mantra's: het steeds herhalen (in gedachten) van een woord of een zin. Probeer dat maar eens zonder afgeleid te worden!

Klankmeditatie: bij deze techniek worden klanken gebruikt om de diepte van de meditatie te vergroten. Denk hierbij aan Tibetaanse klankschalen en de Australische Didjeridoo.

Al deze technieken leiden tot een grote mate van concentratie en rust op het moment zelf. Dat werkt nog een tijdje door als je weer aan het werk bent. Als je regelmatig mediteert zijn de effecten blijvend. Je wordt rustiger, evenwichtiger en je kunt je beter concentreren.