M E D I T A T I E N E T
Meditatie op de werkplek
Meditatienet is een netwerk van ervaren meditatietrainers die bedrijven en instellingen ondersteunen bij het invoeren van meditatie op de werkplek. Meditatienet is een initiatief van Wino Penris.
Home
Terug

Links:

Gril ID-Fabriek koppelt kunst aan inhoud. Voor het organiseren van kunstzinnige activiteiten op maat.

Bots Bodyworks

CNV Publieke Zaak pleit voor invoering van meditatie op de werkplek.